کلام شهدا

عبدالحسين يادگاري

 همواره در خاطرتان باشد كلامي كه اماممان آن پير جماران فرمودند كه: «‌امروز، روز استقامت و جهاد است» و به عبارتي ديگر فرمودند كه:‌ «همة ما بايد در فكرمان اين باشد كه فداي اسلام شويم».
برادران و خواهران،‌ اگر ما پروانه‌وار به دور وجود امام بگرديم شايد حق وي را ادا نكرده باشيم، و اين را بدانيد كه اگر لحظه‌اي از پيروي اين روحاني امام خميني دست برداريم آن روز، روز پيروزي شياطين بزرگ و كوچك است. پس، اوامرش را به جان و دل‌پذيرا باشيد.

حسن‌علي نعمتي گيو

اي اسلاميان، برخروشيد و به رهبري اين رهبر كبير پرچم اسلام را در سرتاسر جهان برپا كنيد. اي جوانان، همه‌مسئوليد در برابر ملّتهاي تحت ستم فلسطين، لبنان، عراق و...، برخيزيد و بكوشيد تا به ياري الله آنها را از زير يوغ چپاولگران نجات دهيد.